برای آن که فرزندان ۱۰ – ۱۲ ساله شما کتابخوان تر شوند چند راهکار داریم

کودکان و نوجوانان در این سن هم دوست دارند که بزرگتر ها برایشان کتاب بخوانند. سنت بلند خوانی را در خانواده حفظ کنید. در خانه اوقاتی را به خواندن با فرزند خود اختصاص دهید. یک خواندن مشارکتی.

Continue reading

آموزش شکست به کودکان

 والدین اگر بتوانند در زمانی که فرزندشان کودک است به آن ها مهارت های لازم را بیاموزند
قطعاً به پیشرفت فرزندشان در زندگی کمک زیادی کرده اند.این مهارت ها شامل موارد متعددی مانند صبر کردن،ناامید نشدن و … میباشد
و مهارت شکست خوردن هم یکی از آن هاست.این مهارت به آن ها یاد میدهد که در مقابل شکست مانند کوه باشند نه یک شیشه. Continue reading

اثرات دعوای والدین بر مغز کودک

 پدرو مادرهای عزیر شما باید اطلاع داشته باشید که بعضی وقتها این جرو بحث هاخیلی بر مغز بچه ها تاثیر میگذارد در ادامه  با عارضه های آن آشنا شوید .لازم به تذکر است بدانید همه رفتار پدرومادرها برروی بچه ها  اثر می گذارد . Continue reading