آموزش شکست به کودکان

 والدین اگر بتوانند در زمانی که فرزندشان کودک است به آن ها مهارت های لازم را بیاموزند
قطعاً به پیشرفت فرزندشان در زندگی کمک زیادی کرده اند.این مهارت ها شامل موارد متعددی مانند صبر کردن،ناامید نشدن و … میباشد
و مهارت شکست خوردن هم یکی از آن هاست.این مهارت به آن ها یاد میدهد که در مقابل شکست مانند کوه باشند نه یک شیشه. Continue reading

اثرات دعوای والدین بر مغز کودک

 پدرو مادرهای عزیر شما باید اطلاع داشته باشید که بعضی وقتها این جرو بحث هاخیلی بر مغز بچه ها تاثیر میگذارد در ادامه  با عارضه های آن آشنا شوید .لازم به تذکر است بدانید همه رفتار پدرومادرها برروی بچه ها  اثر می گذارد . Continue reading